Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Z pojmov ako základu zrovnakosťovania, zozákoňovania, zjednodušovania, spodstatňovania a tak ďalej vychádza teda skresľovanie a znásilňovanie žitej skutočnosti, ale užitočné, nezabúda Nietzsche často dodať.
O


Zdroj: Parafráza Nietzscheho In.T.Munz-Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s.74
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk