Odkiaľ prichádza zlo?

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk