Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Lao-c : Päť farieb oslepuje oči. Päť tónov ohlušuje uši. Päť chutí dráždi jazyk. Dostihy a hony zdivočujú myseľ. Vzácne skvosty zvádzajú ľudí k páchaniu zla.
--------
----


Zdroj: Lao-c` Tao-te-ťing , Cad press, blava 2003, s.43
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk