Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Lao-c    
Múdry sa nestará o vzhľad, ale o brucho.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Lao-c    
Múdry sa nestará o vzhľad, ale o brucho.
O
O
----

Zdroj: Laoc:Tao te ting
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk