Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Ako žijem,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť, dom Izraela?‘
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk