Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Lev Nikolajevič Tolstoj : Aké ohromné množstvo zla vzniká následkom toho, že si ľudia priznávajú právo predchádzať zlu, ktoré sa môže stať. 99 percent zla na svete, od inkvizície až k dynamitovým bombám, popravám a utrpeníu desaťtisícov takzvaných politických zločincov sa zakladá na tomto úsudku.
--------
----


Zdroj: Lev Nikolajevič Tolstoj : Království boží ve vás, s.42
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk