Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Hoci je príkaz o neprotiveniu sa zlu násilím záväzný pre kresťana, keď je zlo namierené osobne proti nemu, prestáva byť ale záväzným, keď je zlo namierené proti bližnému a vtedy nie je kresťan nielenže povinný zachovávať príkaz, ale ze je povinný k ochrane bližných proti tomuto príkazu používať násilie proti tým, ktorí násilie činia.
--------
----
Niekto : Hoci je príkaz o neprotiveniu sa zlu násilím záväzný pre kresťana, keď je zlo namierené osobne proti nemu, prestáva byť ale záväzným, keď je zlo namierené proti bližnému a vtedy nie je kresťan nielenže povinný zachovávať príkaz, ale ze je povinný k ochrane bližných proti tomuto príkazu používať násilie proti tým, ktorí násilie činia.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Hoci je príkaz o neprotiveniu sa zlu násilím záväzný pre kresťana, keď je zlo namierené osobne proti nemu, prestáva byť ale záväzným, keď je zlo namierené proti bližnému a vtedy nie je kresťan nielenže povinný zachovávať príkaz, ale ze je povinný k ochrane bližných proti tomuto príkazu používať násilie proti tým, ktorí násilie činia.
O
O
------------

Zdroj: Lev Nikolajevič Tolstoj : Království boží ve vás, s.40
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk