Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Lev Nikolajevič Tolstoj : V celom Kristovom učení sa nedajú nájsť dôvody pre takýto výklad, ktorý je nielen obmedzením príkazu (neprotivenia sa zlému), ale jeho popretím a zavrhnutím. Ak má každý právo používať násilie pri nebezpečenstve, ktoré hrozí druhému, potom sa otázka o používaní násilia stotožňuje s otázkou určenia toho, čo pokladať za nebezpečie pre druhého.
--------
----


Zdroj: Lev Nikolajevič Tolstoj : Království boží ve vás, s.40
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk