Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ľudia na pokraji spoločnosti, sociálne a ekonomicky vylúčení, majú váčšiu potrebu pridať sa k extrémistom, väčší sklon extrémnym názorom a riešeniam.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Ľudia na pokraji spoločnosti, sociálne a ekonomicky vylúčení, majú váčšiu potrebu pridať sa k extrémistom, väčší sklon extrémnym názorom a riešeniam.
O
O
----

Zdroj: Mark Zuckerberg & Yuval Noah Harari in Conversation
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk