Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pierre Teilhard de Chardin    
V evolutívne štruktúrovanom vesmíre otázka pôvodu zla vyzerá inak (a žiada si iné vysvetlenie) než vo vesmíre od počiatku dokonalom, statickom. Rozum už nepotrebuje podozrievať a hľadať "vinníka". V systéme, ktorý sa usporiadava, dochádza spontánne k fyzikálnym a mravným výkyvom a bude dochádzať tak dlho, dokiaľ sa tento systém plne neusporiada.
O


Zdroj: Pierre Teilhard de Chardin: Jak věřim, Vyšehrad 1997, s.64
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk