Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia : Prvu genocídu nariadil Židom boh, keď obsadzovali zasľúbenú zem: "Avšak z miest tých národov, ktoré ti dáva Hospodin tvoj Boh, do vlastníctva, nenechaj na žive nič čo dýcha, lebo musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe: Chetejcov, Amorejcov, Kaáncov..., ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh."
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Biblia    
Prvu genocídu nariadil Židom boh, keď obsadzovali zasľúbenú zem: "Avšak z miest tých národov, ktoré ti dáva Hospodin tvoj Boh, do vlastníctva, nenechaj na žive nič čo dýcha, lebo musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe: Chetejcov, Amorejcov, Kaáncov..., ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh."
O
O
----

Zdroj: 5. kniha Mojžišova 20:16
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk