Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia : Nebola to genocída, v Kanaáne a celej tej oblasti bola rozšírená nemravnosť, uctievanie pohanských božstiev a detské obete. Okrem toho Boh nerúbal zaradom všetkých kanaánčanov, každý, kto prejavil náznak, alebo ochotu zmeniť sa, všetkým tým prejavil milosrdenstvo a možnosť žiť na tom území spolu Abrahámovými potomkami ( prostitútka Rachab, mestá Gibeon, Kefíra, Beerót )
--------
----


Zdroj: Marián S. zo zdrojov na internete (historik H. Halley), tiež Jozua 9:3-11,16-27)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk