Čo je spravodlivosť?Nadotázky: Čo je to dobro?  

Čo je spravodlivosť?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk