Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - konzekvencionalizmus    
Zločincov trestať je správne, pretože týmto spôsobom si môžeme vynútiť ich spoločensky prijateľné správanie.
O


Zdroj: JOSHUA GREENE in FILOZOFIA Roč. 76, 2021, č. 6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk