Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer    
Každému človeku by malo byť dovolené robiť čo chce, za podmienky, že neporuší rovnakú slobodu hociktorého iného človeka.
O


Zdroj: Herbert Spencer: Ethics . In W.Durrant : The Story of philosophy s.388
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk