Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol    
Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, Ježiš zomrel nadarmo.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

apoštol Pavol    
Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, Ježiš zomrel nadarmo.
O
O
----------------

Zdroj: Galatskym
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk