Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Uveďme si príklad. Riaditeľ veľkej továrne ukradne všetky peniaze, ktoré patria spoločnosti. Spoločnosť sa preto dostane do dlhov a musí vyhlásiť bankrot. Všetci zamestnanci prídu o prácu a nemajú z čoho žiť. Pre zlý skutok jedného človeka trpia mnohí ľudia. Ale povedzme, že istému láskavému a štedrému človeku je ľúto všetkých, ktori teraz trpia. Preto sa rozhodne, že dlh splatí a továreň znovu otvorí. Splatenie jedného dlhu zachráni pred chudobou všetkých zamestnancov a ich rodiny. Adam sa zachoval ako ten nečestný riaditeľ, vytvoril si u neho veľký dlh v podobe hriechu a ten preniesol na všetkých svojich potomkov. Ježiš zasa konal ako ten štedrý človek, splatil dlh hriechu. Vyplatil ho svojím dokonalým ľudským životom. A vďaka tomu máme možnosť všetci žiť večne.
--------
----
Niekto : Uveďme si príklad. Riaditeľ veľkej továrne ukradne všetky peniaze, ktoré patria spoločnosti. Spoločnosť sa preto dostane do dlhov a musí vyhlásiť bankrot. Všetci zamestnanci prídu o prácu a nemajú z čoho žiť. Pre zlý skutok jedného človeka trpia mnohí ľudia. Ale povedzme, že istému láskavému a štedrému človeku je ľúto všetkých, ktori teraz trpia. Preto sa rozhodne, že dlh splatí a továreň znovu otvorí. Splatenie jedného dlhu zachráni pred chudobou všetkých zamestnancov a ich rodiny. Adam sa zachoval ako ten nečestný riaditeľ, vytvoril si u neho veľký dlh v podobe hriechu a ten preniesol na všetkých svojich potomkov. Ježiš zasa konal ako ten štedrý človek, splatil dlh hriechu. Vyplatil ho svojím dokonalým ľudským životom. A vďaka tomu máme možnosť všetci žiť večne.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Uveďme si príklad. Riaditeľ veľkej továrne ukradne všetky peniaze, ktoré patria spoločnosti. Spoločnosť sa preto dostane do dlhov a musí vyhlásiť bankrot. Všetci zamestnanci prídu o prácu a nemajú z čoho žiť. Pre zlý skutok jedného človeka trpia mnohí ľudia. Ale povedzme, že istému láskavému a štedrému človeku je ľúto všetkých, ktori teraz trpia. Preto sa rozhodne, že dlh splatí a továreň znovu otvorí. Splatenie jedného dlhu zachráni pred chudobou všetkých zamestnancov a ich rodiny. Adam sa zachoval ako ten nečestný riaditeľ, vytvoril si u neho veľký dlh v podobe hriechu a ten preniesol na všetkých svojich potomkov. Ježiš zasa konal ako ten štedrý človek, splatil dlh hriechu. Vyplatil ho svojím dokonalým ľudským životom. A vďaka tomu máme možnosť všetci žiť večne.
O
O
----

Zdroj: jehovisti - video
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk