Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Jean Jacques Rousseau    
Zjednoťme sa vyzval ich (boháč iných boháčov), aby sme ľahšie odolávali nátlaku slabochov, držali na uzde ctižiadostivcov a každému zabezpečili majetok. Ustanovme zákony práva a mieru, ktorým by sa museli všetci podrobiť, kde by pre nikoho neplatili výnimky a ktoré by do istej miery usmernili rozmarný osud a rovnakou mierou podriadili všeobecným povinnostiam mocných i slabých.
O
O

Zdroj: Jean Jacques Rousseau: O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi , s.83
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk