Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Jacques Rousseau : Medzi právom silnejšieho a právom prvého majiteľa sa rozpútal neľútostný spor.
--------
----
Jean Jacques Rousseau : Medzi právom silnejšieho a právom prvého majiteľa sa rozpútal neľútostný spor.
--------
----
Jean Jacques Rousseau : Medzi právom silnejšieho a právom prvého majiteľa sa rozpútal neľútostný spor.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Jean Jacques Rousseau    
Medzi právom silnejšieho a právom prvého majiteľa sa rozpútal neľútostný spor.
O
O

Zdroj: Jean Jacques Rousseau : O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi , s.80
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk