Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Jean Jacques Rousseau    
Koľko zločinov, vojen, biedy by sa ušetrilo, keby niekto vytrhol koly, zakopal priekopy a zavolal na svojich druhov - Ak zabudnete, ze plody patria všetkým a pôda nikomu, ste stratení.
O
O

Zdroj: Jean Jacques Rousseau: O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk