Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : 21 2.2022 Putin : Ukrajina pre nás nie je iba susediacou krajinou, Je to neoodeliteľná časť našej histórie , kultúry a duchovného priestranstva.... Súčastná moderná Ukrajina bola celkom vytvorená bolševikmi, komunistickým Ruskom. Tento proces sa začal po revolúcii v 1917, kedy Lenin hrubým spôsobom oddelil historické územia Ruska. Miliónov ľudí, ktorí tam žili sa nikto nepýtal. Stalin pripojil k Ukrajine časť poľských území, za čo Poľsko dostalo ako kompenzáciu nemecké územia. Chruščov v 1954 pripojil k Ukrajine Krym...nacionalisti na západnom okraji Ukrajiny teda nič nemajú s Ukrajinou ako celkom, ktorá vznikla len ako adminitratívne územie v roku 1922 a 24....
--------
----
Niekto : 21 2.2022 Putin : Ukrajina pre nás nie je iba susediacou krajinou, Je to neoodeliteľná časť našej histórie , kultúry a duchovného priestranstva.... Súčastná moderná Ukrajina bola celkom vytvorená bolševikmi, komunistickým Ruskom. Tento proces sa začal po revolúcii v 1917, kedy Lenin hrubým spôsobom oddelil historické územia Ruska. Miliónov ľudí, ktorí tam žili sa nikto nepýtal. Stalin pripojil k Ukrajine časť poľských území, za čo Poľsko dostalo ako kompenzáciu nemecké územia. Chruščov v 1954 pripojil k Ukrajine Krym...nacionalisti na západnom okraji Ukrajiny teda nič nemajú s Ukrajinou ako celkom, ktorá vznikla len ako adminitratívne územie v roku 1922 a 24....
--------
----
Niekto : 21 2.2022 Putin : Ukrajina pre nás nie je iba susediacou krajinou, Je to neoodeliteľná časť našej histórie , kultúry a duchovného priestranstva.... Súčastná moderná Ukrajina bola celkom vytvorená bolševikmi, komunistickým Ruskom. Tento proces sa začal po revolúcii v 1917, kedy Lenin hrubým spôsobom oddelil historické územia Ruska. Miliónov ľudí, ktorí tam žili sa nikto nepýtal. Stalin pripojil k Ukrajine časť poľských území, za čo Poľsko dostalo ako kompenzáciu nemecké územia. Chruščov v 1954 pripojil k Ukrajine Krym...nacionalisti na západnom okraji Ukrajiny teda nič nemajú s Ukrajinou ako celkom, ktorá vznikla len ako adminitratívne územie v roku 1922 a 24....
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
21 2.2022 Putin : Ukrajina pre nás nie je iba susediacou krajinou, Je to neoodeliteľná časť našej histórie , kultúry a duchovného priestranstva.... Súčastná moderná Ukrajina bola celkom vytvorená bolševikmi, komunistickým Ruskom. Tento proces sa začal po revolúcii v 1917, kedy Lenin hrubým spôsobom oddelil historické územia Ruska. Miliónov ľudí, ktorí tam žili sa nikto nepýtal. Stalin pripojil k Ukrajine časť poľských území, za čo Poľsko dostalo ako kompenzáciu nemecké územia. Chruščov v 1954 pripojil k Ukrajine Krym...nacionalisti na západnom okraji Ukrajiny teda nič nemajú s Ukrajinou ako celkom, ktorá vznikla len ako adminitratívne územie v roku 1922 a 24....
O
O
----

Zdroj: youtube - .Vladimir Putin's Speech on Ukraine, and Recognition of Donbass - Feb 21 2022 - English Subtitles
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk