Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Robert Nozick    
Jednotlivci majú práva a sú veci, ktoré im žiadna osoba ani skupina nesmie robiť (bez toho aby porušila ich práva). Tieto práva sú také silné a ďalekosiahle, že vyvolávajú otázku, čo a či vôbec niečo môže urobiť štát a jeho predstavitelia. ..... náš hlavný záver o štáte je, že oprávnený je len minimálny štát, obmedzený na úzke funkcie o ochrane pred násilím, krádežou, podvodom, vymáhanie zmlúv atď.
O


Zdroj: Nozikck : anarchy-state-utopia s. ix (7)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk