Ženiť sa (vydávať sa)?Nadotázky: Čo robiť?  

Ženiť sa (vydávať sa)?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk