Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
So ženou zle, bez ženy ešte horšie.
O


Zdroj: slovenské príslovie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk