Čo je to možnosť,a aký je jej vzťah ku skutočnosti. Je všetko mozné?Nadotázky: Čo je to pravda?  V akom vzťahu s.... existuje?  

Čo je to možnosť,a aký je jej vzťah ku skutočnosti. Je všetko mozné?

Podotázky: Čo by malo existovať?  Čo je to zázrak?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk