Citáty filozofov

Zdroj: Nietzsche: Poznanie ako vôľa k moci, Blava 2014, s.37 In Theodor Munz: Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s.83
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk