Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Avicenna - Ibn Sina    
Tí, ktorí popierajú prvý princíp. (v klasickej logike, zákon (ne-)kontradikcie, ktorý hovorí, že protikladné výroky nemôžu byť pravdivé v tom istom zmysle zároveň ) by mali byť bičovaný a pálení dovtedy, kým nepripustia, že nie je tá istá vec byť pálený a nebyť pálený, alebo byť bičovaný a nebyť bičovaný.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Avicenna - Ibn Sina    
Tí, ktorí popierajú prvý princíp. (v klasickej logike, zákon (ne-)kontradikcie, ktorý hovorí, že protikladné výroky nemôžu byť pravdivé v tom istom zmysle zároveň ) by mali byť bičovaný a pálení dovtedy, kým nepripustia, že nie je tá istá vec byť pálený a nebyť pálený, alebo byť bičovaný a nebyť bičovaný.
O
O

Zdroj: Metaphysics, Book I In:https://en.wikiquote.org/wiki/Avicenna
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk