Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
To isté nemôže zároveň prislúchať a neprislúchať tomu istému a v tom istom vzťahu.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Aristoteles    
To isté nemôže zároveň prislúchať a neprislúchať tomu istému a v tom istom vzťahu.
O
O
----

Zdroj: Aristoteles:Metafyzika ,PBTisk Praha 2088,s.99
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk