Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Súcno v skutočnosti /energeia=en+ergon=byt v práci/ a v možnosti /dynamis/: Učenie, ktoré možnosť a skutočnosť stotožňuje, usiluje sa celkom odstrániť zo sveta niečo, čo nie je bezvýznamné.. Že niečo môže byt, ale nie je a že niečo môže nebyť a je. /Metafyz9kniha3kap .
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk