Čo je to technika?Nadotázky: Čo je veda?  

Čo je to technika?

Podotázky: Ovládame my techniku, alebo technika ovláda nás?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk