Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Biotechnológia zahŕňa „akúkoľvek techniku ​​využívajúcu organizmy a ich zložky na výrobu produktov, úpravu rastlín a zvierat tak, aby niesli požadované vlastnosti, alebo vývoj mikroorganizmov na špecifické použitie
O


Zdroj: United States Office of Technology Assessment in https://iep.utm.edu/technolo/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk