Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Technológia by sa mala chápať ako konkrétna subdoména vedy, konkrétne ako „aplikovaná veda“. Prírodná veda a aplikovaná veda stoja vedľa seba ako dva odlišné spôsoby vykonávania vedy: zatiaľ čo prírodná veda je vedecký výskum zameraný na produkciu spoľahlivých poznatkov o svete, technológia je vedecký výskum zameraný na aplikáciu.
O


Zdroj: Mario Bunge in https://iep.utm.edu/technolo/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk