Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Technické artefakty by sa mali považovať za umelé napodobeniny a vylepšenia ľudských orgánov. Základnou myšlienkou je, že ľudské bytosti majú obmedzené schopnosti: Máme obmedzené vizuálne schopnosti, obmedzenú svalovú silu, obmedzené zdroje na ukladanie informácií atď. Tieto obmedzenia viedli ľudské bytosti k pokusu zlepšiť svoje prirodzené schopnosti pomocou artefaktov, ako sú žeriavy, šošovky atď. Takéto vylepšenia možno chápať ako rozšírenia alebo doplnky prirodzených ľudských orgánov, ale aj ako ich náhrady.
O


Zdroj: Kapp in https://iep.utm.edu/technolo/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk