Prerušovaný styk - áno či nie?Nadotázky: Čo robiť?  

Prerušovaný styk - áno či nie?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk