Prečo sa modlíme za jednotlivý problém jednotlivého človeka a nie za všetky problémy všetkých ľudí?

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk