Čo je to číslo?Nadotázky: Existujú univerzálie?   

Čo je to číslo?

Podotázky: Existuje číslo?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk