Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottlob Frege    
Všetky základné aritmetické pojmy možno definovať výlučne prostredníctvom logických pojmov. Všetky zákony aritmetiky možno odvodiť pomocou logických pravidiel.
O


Zdroj: F. Gaher - Fregeho základy aritmetiky.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk