Čo sú to hodnoty?Nadotázky: Čo je to dobro?  

Čo sú to hodnoty?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk