Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Thomas Hobbes : Najzásadnejšia hodnota je pre nás sebazáchova. (zachovanie pohybu)
--------
----
Thomas Hobbes : Najzásadnejšia hodnota je pre nás sebazáchova. (zachovanie pohybu)
--------
----
Thomas Hobbes : Najzásadnejšia hodnota je pre nás sebazáchova. (zachovanie pohybu)
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Thomas Hobbes    
Najzásadnejšia hodnota je pre nás sebazáchova. (zachovanie pohybu)
O
O
----------------------------------------

Zdroj: parafráza z podcastu History of politics : HISTORY OF IDEAS : Hobbes on the state
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk