Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Thomas Hobbes : Je istou pravdou, že žijeme, t.j. sme bytosti v pohybe, ktoré chcú v tomto pohybe aj zostať.
--------
----
Thomas Hobbes : Je istou pravdou, že žijeme, t.j. sme bytosti v pohybe, ktoré chcú v tomto pohybe aj zostať.
--------
----
Thomas Hobbes : Je istou pravdou, že žijeme, t.j. sme bytosti v pohybe, ktoré chcú v tomto pohybe aj zostať.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Thomas Hobbes    
Je istou pravdou, že žijeme, t.j. sme bytosti v pohybe, ktoré chcú v tomto pohybe aj zostať.
O
O
----

Zdroj: parafráza z podcastu History of politics : HISTORY OF IDEAS : Hobbes on the state
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk