Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Thomas Hobbes : Vyberie sa jedna osoba, suverén, ktorej odovzdáme časť svojich právomocí rozhodovať o tom, aké pravidlá sú potrebné na minimalizáciu konfliktov, dosiahnutie pokoja a mieru v spoločnosti. Vzdáme sa teda časti svojej slobody. Iba suverén je potom úplne slobodná osoba, ktorá má potom jediná právo rozhodovať čo je pre mier prospešné a škodlivé.
--------
----
Thomas Hobbes : Vyberie sa jedna osoba, suverén, ktorej odovzdáme časť svojich právomocí rozhodovať o tom, aké pravidlá sú potrebné na minimalizáciu konfliktov, dosiahnutie pokoja a mieru v spoločnosti. Vzdáme sa teda časti svojej slobody. Iba suverén je potom úplne slobodná osoba, ktorá má potom jediná právo rozhodovať čo je pre mier prospešné a škodlivé.
--------
----
Thomas Hobbes : Vyberie sa jedna osoba, suverén, ktorej odovzdáme časť svojich právomocí rozhodovať o tom, aké pravidlá sú potrebné na minimalizáciu konfliktov, dosiahnutie pokoja a mieru v spoločnosti. Vzdáme sa teda časti svojej slobody. Iba suverén je potom úplne slobodná osoba, ktorá má potom jediná právo rozhodovať čo je pre mier prospešné a škodlivé.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Thomas Hobbes    
Vyberie sa jedna osoba, suverén, ktorej odovzdáme časť svojich právomocí rozhodovať o tom, aké pravidlá sú potrebné na minimalizáciu konfliktov, dosiahnutie pokoja a mieru v spoločnosti. Vzdáme sa teda časti svojej slobody. Iba suverén je potom úplne slobodná osoba, ktorá má potom jediná právo rozhodovať čo je pre mier prospešné a škodlivé.
O
O

Zdroj: parafráza z podcastu History of politics : HISTORY OF IDEAS : Hobbes on the state
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk