Thomas Hobbes

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Thomas Hobbes

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1588 až 1679

empirický naturalizmus,Anglicko


Filozofická škola: empirizmus naturalizmus aristokracia


Diela : O telese o cloveku o obcanovi /De corpore de homine et de cive, Zaklady prirodzeneho a politickeho prava, Namietky proti descartovym meditaciam, Leviathan, Problemy fyziky, Lojalnost nabozenstvo povest a mravnost Hobbesa, Behemoth
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk