Thomas Hobbes

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Thomas Hobbes


1588 až 1679

empirický naturalizmus,Anglicko


Filozofická škola: empirizmus naturalizmus


Diela : O telese o cloveku o obcanovi /De corpore de homine et de cive, Zaklady prirodzeneho a politickeho prava, Namietky proti descartovym meditaciam, Leviathan, Problemy fyziky, Lojalnost nabozenstvo povest a mravnost Hobbesa, Behemoth
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk