Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Pri spoločenskej zmluve treba nájsť základ, na ktorom sa vieme všetci ľudia dohodnúť. Odpoveď ktorú dáva Thomas Hobbes, je , že vec na ktorej sa vieme všetci zhodnúť je naša smrteľnosť, náš strach zo smrti a naša túžba sa jej vyhnúť. To je veľká rovnoprávnosť, všetci sme si rovní pred smrťou.
O


Zdroj: Podcast Talkink Politics: HISTORY OF IDEAS : Rawls on Justice
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk