Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Thomas Hobbes    
Zlý človek je silné dieťa.
O


Zdroj: T. Hobbes in J.J.Rousseau O povode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi s.61
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk