Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Thomas Hobbes : Základným vzťahom medzi jednotlivcami je konkurencia. Život sa podobá závodu, v ktorom sa každý snaží predbehnúť svojich protivníkov .
--------
----
Thomas Hobbes : Základným vzťahom medzi jednotlivcami je konkurencia. Život sa podobá závodu, v ktorom sa každý snaží predbehnúť svojich protivníkov .
--------
----
Thomas Hobbes : Základným vzťahom medzi jednotlivcami je konkurencia. Život sa podobá závodu, v ktorom sa každý snaží predbehnúť svojich protivníkov .
--------
----
Thomas Hobbes : Základným vzťahom medzi jednotlivcami je konkurencia. Život sa podobá závodu, v ktorom sa každý snaží predbehnúť svojich protivníkov .
--------
----
Thomas Hobbes : Základným vzťahom medzi jednotlivcami je konkurencia. Život sa podobá závodu, v ktorom sa každý snaží predbehnúť svojich protivníkov .
--------
----
Thomas Hobbes : Základným vzťahom medzi jednotlivcami je konkurencia. Život sa podobá závodu, v ktorom sa každý snaží predbehnúť svojich protivníkov .
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Thomas Hobbes    
Základným vzťahom medzi jednotlivcami je konkurencia. Život sa podobá závodu, v ktorom sa každý snaží predbehnúť svojich protivníkov .
O
O

Zdroj: parafraza Ojzermana.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk