Slavoj Žižek

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Slavoj Žižek


1949 až 2020

je slovinský filosof a kulturní teoretik čerpající z filosofických tradic Marxe a Hegela a také z psychoanalytické teorie Jacquese Lacana. marxizmus


Filozofická škola: marxizmus


Diela :
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk