Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Slavoj Žižek    
Cielom filozofie je komplikovať a klásť otázky.
O


Zdroj: youtube - Slavoj Žižek: Nieder mit der Ideologie! (Sternstunde Philosophie 19.06.2016)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk