Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Slavoj Žižek    
Láska je ultimátne obmedzenie sa na jednu osobu. Vášnivo miluješ jednu osobu, čo znamená, že znamená, že zanedbávaš svoj život a všetko sa zmení na katastrofu. Láska je katastrofa.
O


Zdroj: Slavoj Žižek – Antworten in einem Satz. Fast. | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur - https://www.youtube.com/watch?v=czeXZknOvMc
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk