Slavoj Žižek

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Slavoj Žižek

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1949 až 2021

je slovinský filosof a kulturní teoretik čerpající z filosofických tradic Marxe a Hegela a také z psychoanalytické teorie Jacquese Lacana. marxizmus


Filozofická škola: marxizmus


Diela :

Povedali o ňom

Niekto : Slavoj Žižek má jedno tajomstvo a ak poznáte Lacana, tak už nebudete vidieť nič mysteriózneho na Žižekovi. Žižek je veľmi presným a korektným pokračovateľom a aplikovateľom Lacanových teórií. Avšak Lacan je omnoho bohatší a zaujímavejší ako Žižek.... nie je filozofom, je len dobrým v aplikovaní lacanizmu. Pre lacanistu sú jeho myšlienky jasné a zrejme, ale ak nie ste lacanista, tak môžete byť ľahko zmätený, uchvátený, zvedený, ale to je preto, že nemáte k nemu žiadne kľúče. >>

Niekto : Pre mňa nie je zaujímavé pózovanie používajúce vymyslené výrazy, predstierajúce že má teóriu, keď nemá žiadnu teóriu. V tomto materiály nie je žiadna teória v zmysle, ako sa dá nájsť vo vede , nenašiel som v jeho dielach žiadne princípy, z ktorých môžeš dedukovať empiricky testované dôsledky, skúste či viete niečo také nájsť ak dekódujete tieto vymyslené výrazy, ja to neviem ... nezaujíma ma takéto pózovanie, Slavoj Žižek je extrémným príkladom toho... prečo je vplyvný, nemám najmenšiu ideu. Nenachádzam tam nič, čo by mohlo byť vplyvné... je dobrým hercom, ale bez obsahu... >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk