Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Slavoj Žižek    
Smrť neexistuje a to ju robí tak traumatickou. Smrť sa nedá integrovať do nášho sveta.
O


Zdroj: Slavoj Žižek – Antworten in einem Satz. Fast. | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur - https://www.youtube.com/watch?v=czeXZknOvMc
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk